Zapewniamy indywidualne traktowanie każdego z Klientów i wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom.

Profesjonalne przygotowanie pozwala na wszechstronne przeanalizowanie każdej zleconej sprawy i wypracowanie optymalnego rozwiązania.

W tym celu wykorzystywane są wszelkie prawem dopuszczalne środki, jak wnioski, pozwy, zażalenia, apelacje, kasacje, oskarżenia itp. czynności oraz reprezentowanie Zleceniodawców przed Sądami.


Udzielamy pomocy prawnej w następujących dziedzinach prawa:

Od zawsze, szczególne znaczenie przypisujemy bliskiemu kontaktowi z Klientem.

Henryk Lipski
Adwokat
tel.: +48 693 777 112
henryk@lipski-adwokat.pl

Krzysztof Jerzy Lipski
Adwokat
tel.: +48 601 160 160
krzysztof@lipski-adwokat.pl